menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2015-08-07 12:57:50

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

 

Szczawin Kościelny, dnia 07.08.2015r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów”

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 2;

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę, w której Wykonawca oferty Nr 2 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu oraz najdłuższy okres gwarancji.

Cena wybranej oferty; 116 243, 27

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Oferta uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania.

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

1

PHU „PRIMA”

Bogdan Głuchowski

ul. Karwowo 8

96-500 Sochaczew

77,15

 

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

100

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94, ust. 1 , pkt. 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 07.08.2015 11:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 815

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował