menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2014-06-05 15:04:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Szczawin Kościelny, dnia 05.06.2014r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldów”

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 2;

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A.

w Gostyninie

09-500 Gostynin

ul. Krośniewicka 5

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono dwie oferty, z których Wykonawca oferty Nr 2 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 103.943,61 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

10,00

 

1

P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew

8,38

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 05.06.2014 14:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1222

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował