menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2008-06-02 10:56:54

Finanse GminyZgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetuGminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.
Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę
gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych
przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

    Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

Informacje o artykule

Autor: Skarbnik Gminy - Krystyna Cichosz
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 02.06.2008 10:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14523

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował