menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2014-08-25 15:41:01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szczawin Kościelny, dnia 25.08.2014r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+070 do 30+350

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 3;

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"HYDROBUD" Paweł Złotowski

Leszczynek 2a

99-300 Kutno

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono pięć ofert, z których Wykonawca oferty Nr 3 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 192.209,81 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                              

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

1

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Centralnego Ogrzewania Jan Górski i Spółka, Maciej Górski, Sławomir Górski, 09-500 Gostynin, ul. Łąkowa 3

8,98

 

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych, "BUDROX" Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Płocka 44 A

 

9,18

 

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski, Leszczynek 2a,
99-300 Kutno

 

10,00

4

PEKUM S.A. , 09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5

9,09

5

Firma Handlowo - Usługowa "ITC", Angelika Jabłońska, 87-821 Baruchowo 8A

9,69

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 25.08.2014 15:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1789

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował