menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2014-10-15 09:44:58

OBWIESZCZENIE


Szczawin Kościelny 13.10.2014r. 

 MG.6733.9.20146733.9.2014 6733.9.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), oraz art. 53 § 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 13.10.2014r. Wójt Gminy w Szczawinie Kościelnym wydał decyzję Nr 9/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci linii kablowej nn - 0,4kV, przebudowa i budowa słupów w sieci-linii napowietrznej nn-0,4kV, demontaż sieci- linii napowietrznej nn, budowa szafki pomiarowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 18, 19/2, 19/3, 102/1 w miejscowości Kunki gm. Szczawin Kościelny.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 15.10.2014 08:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1228

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował