menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

Artykuł archiwalny

drukuj

2014-10-17 11:21:40

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta w Gminie Szczawin Kościelny, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 09 października 2014 roku


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta w Gminie Szczawin Kościelny,  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 16  § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póżn. zm.)
w związku z uchwałą Rady Gminy Szczawi n Kościelny Nr 127/XXVlll/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szczawin Kościelny na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 - Wójt Gminy Szczawin Kościelny podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej do celów głosowania korespondencyjnego w Gminie Szczawin Kościelny w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 Nr
obwodu
głosowania
 Granice obwodu głosowania
 Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 1  Szczawin Kościelny, Przychód, Sewerynów, Szczawinek, Szczawin Borowy Wieś, Budy Kaleńskie, Kaleń, Misiadla, Mościska  
 2   Helenów l, Helenów II, Jesionka, Smolenta, Annopol,Gorzewo Kolonia, Kunki, Andrzejów, Reszki, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Waliszew
 
 3  Adamów, Chorążek, Gołas, Łuszczanów, Helenów Słupski, Janki, Słup, Budki Suserskie, Stefanów, Suserz, Dobrów, Holendry,Kamieniec, Teodorów  
 4 Helenów Trębski, Trębki, Witoldów, Swoboda, Wola Parcel, Wola Trębska, Kaźmierków, Mellerów, Pieryszew, Białka, Józefków, Krzymów, Lublenlek. Modrzew, Osowia, Tuliska 
 
Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada  2014 r. od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych:
•    Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 27 października 2014 r.
•    wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta. Akt pełnomocnictwa
do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 7 listopada 2014 r.

   - -Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  -  Obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

     Wójt Gminy
I-I Jerzy Sochacki


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 17.10.2014 10:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 939

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował