menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2015-02-05 10:48:25

Obwieszczenie


Szczawin Kościelny 03.02.2015r. 

 MG.6733.11.2014 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), oraz art. 53 § 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 03.02.2015r. Wójt Gminy w Szczawinie Kościelnym wydał decyzję Nr 11/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa sieci linii kablowej nN oraz szafek pomiarowych, budowa przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, demontaż przyłącza napowietrznego nN w miejscowości Tuliska na działkach o nr 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, gmina Szczawin Kościelny.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 05.02.2015 09:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 775

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował