menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2015-12-22 10:56:24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia


Szczawin Kościelny, dn. 22.12.2015r.

Nr postępowania MG.271.3.3.2015

Postępowanie o zamówienie publiczne na

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”


w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz 907 z późn.zm.).ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówieniaGmina Szczawin Kościelny, działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”

 

Numer ogłoszenia: 340926 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Postępowanie zostaje unieważnione:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Wójt Gminy

Szczawin Kościelny

/-/ Jerzy SochackiInformacje o artykule

Autor: Ewelina Kowalska
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 22.12.2015 09:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 890

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował