menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2018-09-18 11:35:35

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia


Szczawin Kościelny, dn. 18.09.2018r.

Nr postępowania MG.271.3.2.2018Postępowanie o zamówienie publiczne na

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 621 000, 00 PLN”


w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn.zm.).


ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia


Gmina Szczawin Kościelny, działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 621 000, 00 PLN”

Numer ogłoszenia: 614684-N-2018; data zamieszczenia: 10.09.2018r.

Postępowanie zostaje unieważnione:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Wójt Gminy

Szczawin Kościelny

/-/ Jerzy Sochacki

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 18.09.2018 11:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1164

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zawiadomienie.pdf 2018-09-18 11:36:28 Kowalska Ewelina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował