menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-02-12 13:30:46

Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2008- 2013Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) do zadań obowiązkowych gminy należy opracowanie
i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których nadrzędnym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia jest  także istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Szczawin Kościelny związanej z nowymi możliwościami pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną.
Strategia jest nierozłącznie związana z przystąpieniem Gminy Szczawin Kościelny do realizacji Programu Integracji Społecznej – jednego z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Podstawę  aktualizacji opracowanej w 2006 roku strategii stanowiły materiały źródłowe powstałe i zgromadzone w wyniku prac zespołów warsztatowych.
Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy została sporządzona w oparciu o dane statystyczne będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Gminy Szczawin Kościelny oraz od instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Zaktualizowany dokument jest wynikiem szerokich konsultacji społecznych. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządu i instytucji z terenu Gminy, społeczność lokalna oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu całej gminy. Nadzór nad całym procesem aktualizacji sprawował zespół zadaniowy d/s aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołany Zarządzeniem Nr 3a/08 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 marca 2008.
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczawin Kościelny to podstawowy dokument wytyczający kierunki rozwoju gminy do 2013 roku.
Będzie ona m.in. podstawą dla tworzenia i realizacji programów operacyjnych wspieranych
środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


Informacje o artykule

Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 12.02.2009 13:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2037

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SRPS_A Szczawin Koscielny 21-01-2009.doc Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Szczawin Kościelny 2009-02-12 13:33:02 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował