menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 07:48:50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa drogi gminnnej przez wieś Annopol"O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Annopol”
   
             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42


za cenę brutto: 224.444,01 PLN
(słownie: Dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złotych 01/100).
Szczawin Kościelny, dnia 12 maja 2008r.


Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 06:48
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2009 06:54
Liczba wyświetleń: 967

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa drogi gminnnej przez wieś annopol" 19.03.2009 06:48 Ewa Chodorowska