menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2019-02-26 13:24:51

V Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 28.02.2019r.


Uchwały V sesji:

  1. Uchwała Nr 33 w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny.
  2. Uchwała Nr 34 w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Szczawinie Kościelnym.
  3. Uchwała Nr 35 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  4. Uchwała Nr 36 w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny”
  5. Uchwała Nr 37 w sprawie zmian w Statucie samorządu mieszkańców wsi.
  6. Uchwała Nr 38 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2019-2029
  7. Uchwała Nr 39 zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019
  8. Uchwała Nr 40 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 26.02.2019 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2019 12:58
Liczba wyświetleń: 307

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zaproszenie na sesje z dnia 20.02.2019r..pdf 2019-02-26 13:25:24 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 33.pdf 2019-03-27 12:49:54 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 34.pdf 2019-03-27 12:50:04 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 35.pdf 2019-03-27 12:50:18 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 36.pdf 2019-03-27 12:50:31 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 37.pdf 2019-03-27 12:50:43 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 38.pdf 2019-03-27 12:51:05 Kowalska Ewelina
załącznik Objaśnienia do Uchwały Nr 38.pdf 2019-03-27 12:51:25 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38.pdf 2019-03-27 12:51:55 Kowalska Ewelina
załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf 2019-03-27 12:51:55 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 39.pdf 2019-03-27 12:52:23 Kowalska Ewelina
załącznik Uzasadnienie do Uchwały Nr 39.pdf 2019-03-27 12:53:01 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39.pdf 2019-03-27 12:53:21 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39.pdf 2019-03-27 12:53:42 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 39.pdf 2019-03-27 12:53:56 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 39.pdf 2019-03-27 12:54:09 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 39.pdf 2019-03-27 12:54:22 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 40.pdf 2019-03-27 12:54:43 Kowalska Ewelina
załącznik Wykaz imiennego głosowania na V Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny.pdf 2019-03-27 12:55:30 Kowalska Ewelina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 V Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28.02.2019r. 27.03.2019 12:53 Ewelina Kowalska
2 V Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.03.2019 11:49 Ewelina Kowalska
3 V Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 26.02.2019 12:24 Ewelina Kowalska