menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 07:53:37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa drogi gminnnej przez wieś Wola Trębskal"O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wola Trębska”
   
             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


 Przedsiębiorstwo Robót drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5


za cenę brutto: 220.014,35 PLN
(słownie: Dwieście dwadzieścia tysięcy czternaście złotych 35/100).
Szczawin Kościelny, dnia 10 czerwca 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 06:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 831

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował