menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:02:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa drogi gminnnejw miejscowości Janki"O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janki”
   
             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


 DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42


za cenę brutto: 347.269,79 PLN
(słownie: Trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 79/100).
Szczawin Kościelny, dnia 05 września 2008r.


Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 913

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował