menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

Artykuł archiwalny

drukuj

2009-03-19 08:01:04

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa drogi gminnnej przez wieś Swoboda"O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda”
   
             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


Przedsiębiorstwo Robót drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5


za cenę brutto: 107.362,44 PLN
(słownie: Sto siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złotych 44/100).Szczawin Kościelny, dnia 11 lipca 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował