menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:06:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa drogi gminnnejw miejscowości Adamów - Suserzi"O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz – Adamów Górny”

   
             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


 DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42


za cenę brutto: 165.854,41 PLN
(słownie: Sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych 41/100).
Szczawin Kościelny, dnia 05 września 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1062

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował