menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:08:14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Zakup samochodu osobowego typu BUS"O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Zakup samochodu osobowego typu BUS – fabrycznie nowego 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
   
             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


 ALCAR Sp. z o.o. Koncesjoner RENAULT
10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 39A


za cenę brutto: 98.889,54 PLN
(słownie: Dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 54/100).
Szczawin Kościelny, dnia 30 września 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 875

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował