menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:12:52

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja instalacji sanitarnej wewnętrznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym”O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Modernizacja instalacji sanitarnej wewnętrznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym”

   
             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


 Usługi Ogólnobudowlane „MASTER”
99-300 Kutno, ul. Reja 10/14za cenę brutto: 105.688,81 PLN
(słownie: Sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 81/100).


Szczawin Kościelny, dnia 19 czerwca 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1083

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował