menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:15:18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Modernizacja płyty boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym przy ulicy Sportowej”O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Modernizacja płyty boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym przy ulicy Sportowej”

             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


ZIELONA ARCHITEKTURA
Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna
ul. Szymczaka 1/29
01-227 Warszawa

za cenę brutto: 41.208,32 PLN
(słownie: Czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiem złotych 32/100).
Szczawin Kościelny, dnia 27 październik 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 865

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował