menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:16:55

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Budowa ogrodzenia i widowni na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym przy ulicy Sportowej”O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Budowa ogrodzenia i widowni na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym przy ulicy Sportowej”

             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY P.H.U.
Henryk Pakulski
LEGARDA 44
09-500 Gostynin

za cenę brutto: 40.801,32 PLN
(słownie: Czterdzieści tysięcy osiemset jeden złotych 32/100).
Szczawin Kościelny, dnia 27 październik 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 984

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował