menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:19:05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „DOSTAWA MIĘS, WĘDLIN I TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM w roku 2009”O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Eo wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„DOSTAWA MIĘS, WĘDLIN I TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM w roku 2009”

             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


DUBIMEX" Zakład Przetwórstwa Mięsa Sp. j. – Zygmunt Dubielak
09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka 41B


za cenę brutto: 80.677,89 PLN
(słownie: Osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 89/100).
Szczawin Kościelny, dnia 19 grudzień 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1040

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował