menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2009-03-19 08:20:58

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „DOSTAWA OPAŁU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM w roku 2009”O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„DOSTAWA  OPAŁU DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM  W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM w roku 2009”

             Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację ww. zamówienia wybrana została firma:


Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szczawinie Kościelnym,
ul. Spółdzielcza 1
09-550 Szczawin Kościelny


za cenę brutto: 82.000,00 zł 
(słownie: Osiemdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100).
Szczawin Kościelny, dnia 19 grudzień 2008r.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.03.2009 07:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 980

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował