menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2020-01-29 12:55:59

XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.


Uchwała Nr XX/103/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2020 rok.

Uchwała Nr XX/104/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020.

Uchwała Nr XX/105/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny.

Uchwała Nr XX/106/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/101/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkąńcy, a powstają odpady komunalne oraz zwolnienia w częsci z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XX/107/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia inkasa za pobór wody, opłaty abonamentowej i odprowadzanie ścieków oraz wyznaczenia inkasentów.

Uchwała Nr XX/108/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi  do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Szczawinie Kościelnym.

Uchwała Nr XX/109/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2020 rok.

Uchwała Nr XX/110/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przyjecia do realizacji planu pracy Rady Gminy Szczawin Kościelny na I półrocze 2020 roku.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Marta Zielak
Data powstania: 29.01.2020 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2020 10:39
Liczba wyświetleń: 1588

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Sesja RG XX .pdf Zaproszenie 2020-01-29 12:56:42 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 103 Rady Gminy Szczawin Kościelny.pdf Uchwała Nr XX/103/20 2020-02-11 10:04:59 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 104.pdf Uchwała Nr XX/104/20 2020-02-11 10:17:45 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 105.pdf Uchwała Nr XX/105/20 2020-02-11 10:18:07 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 106.pdf Uchwała Nr XX/106/20 2020-02-11 10:18:28 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 107.pdf Uchwała Nr XX/107/20 2020-02-11 10:18:51 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 108.pdf Uchwała Nr XX/108/20 2020-02-11 10:19:11 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 109.pdf Uchwała Nr XX/109/20 2020-02-11 10:20:10 Zielak Marta
załącznik Uchwała nr 110.pdf Uchwała Nr XX/110/20 2020-02-11 10:20:34 Zielak Marta

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r. 29.01.2020 12:55 Marta Zielak