menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2008-04-11 13:44:43

Skarbnik

Skarbnik Gminy Szczawin Kościelny
Małgorzata Salamandra


 500 821 971

 
e-mail m.salamandra@szczawin.pl
 
 Pokój Nr 1


Zakres obowiązków:

1) koordynowanie i kierowanie pracą referatu finansowego oraz nadzór nad realizacją, zadań na poszczególnych stanowiskach pracy,
2) opracowanie projektu budżetu gminy, planów funduszy celowych i innych,
3) zapewnienie bilansowania finansowych planów gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
4) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami (przygotowanie stosownych projektów uchwał w tej sprawie),
5) nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek,
6) prowadzenie spraw funduszy celowych,
7) opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu i zadań pozabudżetowych,
8) współpraca z regionalną izbą obrachunkową oraz izbami i urzędami skarbowymi,
9) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady Gminy oraz udział w obradach - wg potrzeb i na wniosek w/w Organów,
10) wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych, statucie gminy oraz zadań powierzonych przez wójta, jak również przejęte zadania od administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji
11) szczegółowy zakres zadań określa wójt w zakresie czynności.

Informacje o artykule

Autor: urzad gminy
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 11.04.2008 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2022 08:03
Liczba wyświetleń: 6229

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Skarbnik 29.04.2022 07:58 Marta Zielak
2 Skarbnik 29.04.2022 07:58 Marta Zielak
3 Skarbnik 28.06.2013 14:20 Ewa Chodorowska
4 Skarbnik 28.07.2011 10:14 Ewa Chodorowska
5 Skarbnik 25.03.2011 08:48 Ewa Chodorowska
6 Skarbnik 22.04.2008 11:58 Ewa Chodorowska
7 Skarbnik 15.04.2008 09:42 Ewa Chodorowska
8 Skarbnik 11.04.2008 13:44 Ewa Chodorowska