menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-05-06 08:15:48

Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty


Przedmiot Zamówienia ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Szczawin Kościelny, dnia 05.05.2011r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 4;

Firma „HERDIS” Budownictwo-Handel-Usługi-Transport

 ul. Legionów Polskich25B/11

09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono cztery oferty, z których Wykonawca oferty Nr 4 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 1 046 071,91 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ELBUD”  , 09-550 Gostynin,

ul. Targowa 1

 

 

9,36

 

2

Zakład Remontowo Budowlany „REM-BUD” J.Karowski, A. Pikalski, Spółka Jawna,

09-400 Płock,

ul. Al. Jachowicza 2

 

9,81

3

Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR”, Przemysław Niewiadomski,

09-400 Płock,

ul. Strażacka 3/1

 

8,95

4

Firma „HERDIS” Budownictwo-Handel-Usługi-Transport

 ul. Legionów Polskich25B/11

09-500 Gostynin

 

10,00

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje o artykule

Autor: Arkadiusz Boruszewski
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 06.05.2011 07:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1373

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował