menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-08-29 13:31:08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Trębkach, gmina Szczawin Kościelny”


Szczawin Kościelny, dnia 29.08.2011r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

„Budowa szkolnego placu zabaw  w ramach rządowego programu Radosna szkoła zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Trębkach, gmina Szczawin Kościelny

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 4;

„ADA-LIGHT” sp. z o. o. , Budy Kozickie 56 , 09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono cztery oferty, z których Wykonawca oferty Nr 4 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 111 801,37

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Wehrfritz Sp. z o. o. , 51-250 Wrocław,

ul. Przylaszczkowa 60

 

 

90,17

3

„MIG-MA” Sp. z o. o., 99-320 Żychlin,

ul. Barlickiego 15

 

 

96,43

4

„ADA-LIGHT” sp. z o. o. , Budy Kozickie 56 , 09-500 Gostynin

 

100,00

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu  odrzucono ofertę Nr 2 firmy „SATERNUS” Sp. z o. o., 41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje o artykule

Autor: Arkadiusz Boruszewski
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 29.08.2011 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1806

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zaw. o wyborze najkorzyst. oferty Plac zabaw Trębki.docx 2011-08-29 13:31:56 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował