menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-09-05 14:36:31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy Szczawinie Kościelnym


Szczawin Kościelny, dnia 05.09.2011r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy  Szczawinie Kościelnym

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 2;

Firma „HERDIS” Budownictwo-Handel-Usługi-Transport

 ul. Legionów Polskich25B/11

09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono cztery oferty, z których Wykonawca oferty Nr 4 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 97.781,42

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o. 09-550 Gostynin, ul. Płocka 46

 

 

6,78

2

Firma „HERDIS” Budownictwo-Handel-Usługi-Transport

 ul. Legionów Polskich25B/11

09-500 Gostynin

 

10,00

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 05.09.2011 14:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1719

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował