menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-09-21 09:06:27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zakup ciągnika rolniczegoSzczawin Kościelny, dnia 20.09.2011r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

„Zakup ciągnika rolniczego”

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 3;

„AGROPEKS” Edmund Kowalski, Koszajec 18, 96-514 Rybno 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono trzy oferty, z których Wykonawca oferty Nr 3 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 129.297,60 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Firma Handlowo-Usługowa „ELROL”, ul. W. Witosa 87/41, 06-400 Ciechanów

 

 

9,14

2

„AGROMIX-MAZOWSZE”, ul. Świerszcza 42, 02-401 Warszawa

 

Informacje o artykule
Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 21.09.2011 09:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1815

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował