menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-10-10 13:49:25

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ROZBUDOWA SZKOŁY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE SALI OGÓLNOROZWOJOWEJ WRAZ Z KĄCIKIEM REKREACYJNYM I ŚWIETLICĄSzczawin Kościelny, dnia 10.10.2011r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 ROZBUDOWA SZKOŁY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE SALI OGÓLNOROZWOJOWEJ WRAZ Z KĄCIKIEM REKREACYJNYM I ŚWIETLICĄ

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 5;

„EURODOM” Jarosław Dąbkowski, Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono sześć ofert, z których Wykonawca oferty Nr 5 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 229.964,30 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR”, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock

 

 

8,54

2

Zakład Remontowo – Budowlany „REM-BUD”, J. Karowski, A. Pikalski Spółka jawna, ul. Jachowicza 2, 09-400 Płock

 

 

9,58

3

Firma „HERDIS”, Budownictwo – Handel – Usługi - Transport, ul. Legionów Polskich 25B/11, 09-500 Gostynin

 

 

8,86

 

4

Zakład Usługowo - Handlowy „WIGMA”, Sp. z o.o., ul. Walecznych 16/9, 09-409 Płock

 

 

7,68

5

„EURODOM” Jarosław Dąbkowski, Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo 

 

10,00

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDGOST”, Sp. z o.o., ul. Bierzewicka 62, 09-500 Gostynin

 

 

8,10

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 10.10.2011 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1954

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wybór oferty.docx Wybór oferty 2011-10-10 14:23:06 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował