menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-12-15 14:35:16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa opału


Szczawin Kościelny, dnia 15.12.2011r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Dostawa opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 4;

CHEM – LINE Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 15, 09-402 Płock

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono sześć ofert, z których Wykonawca oferty Nr 5 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 77.785,20 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

2

ADLER Sp. z o.o. , 32-200 Miechów, ul. Sobieskiego 9

 

 

7,38

3

Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz” spółka jawna , ul. Koronowska 38, Żołędowo,  86-031 Osielsko

 

9,04

 

4

CHEM – LINE Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 15, 09-402 Płock

 

10,00

5

„AGROMAR” Słubice, ul. Płocka 33,  09-533 Słubice

 

7,76

6

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Szczawinie Kościelnym, ul. Spółdzielcza 1, 09-550 Szczawin Kościelny

 

 

6,29

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu  odrzucono ofertę Nr 1 firmy WBK Wiesław Michalak, ul. Kożuchowska 15a/303, 65-364 Zielona Góra - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest nieaktualne.  Dokument został wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.)


4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 15.12.2011 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2011 14:37
Liczba wyświetleń: 1887

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa opałuu 15.12.2011 14:35 Ewa Chodorowska