menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-12-15 14:36:56

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa artykułów żywnościowychSzczawin Kościelny, dnia 15.12.2011r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 1;

Hurtownia Lodów i Mrożonek „ANAPOL” HURT – DETAL, Krzysztof Sowiński

ul. Przemysłowa 4

09-500 Gostynin

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, z których Wykonawca oferty Nr 1 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 97.478,90

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

1

Hurtownia Lodów i Mrożonek „ANAPOL” Hurt – DETAL, Krzysztof Sowiński

ul. Przemysłowa 4

09-500 Gostynin

 

10,00

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 2 , pkt 1, lit. a - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 15.12.2011 14:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1899

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował