menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-03-02 14:03:53

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny , położonej we wsi Gorzewo Kolonia


Szczawin Kościelny dnia 01.03.2012 r.

URZĄD  GMINY
W  SZCZAWINIE  KOŚCIELNYM OGŁASZA

II  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  zabudowanej                       
nieruchomości , stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny ,
położonej we wsi   Gorzewo Kolonia w  gminie Szczawin Kościelny   , oznaczonej numerem ewidencyjnym  28 o powierzchni : 0.7200 ha  /obiekt po byłej szkole/ . Dla omawianej nieruchomości prowadzona jest Księga wieczysta nr  PL1G/00015041/3  .
W budynku zamieszkuje dwoje  emerytowanych nauczycieli w dwóch mieszkaniach .
Nabywca obiektu powinien zapewnić dożywotnie zamieszkanie w/w lokatorom .
                           Cena  wywoławcza  w/w  nieruchomości   wynosi: 250 000  zł. 
Wadium wynosi :  25 000  zł.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi   2500  zł.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 03.04.2012 r. o godz. 9 00 w siedzibie  Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym  , ul. Jana Pawła II 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej
wyżej wysokości czekiem potwierdzonym lub przelewem na konto Urzędu Gminy
prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gąbinie , Oddz. w Szczawinie Kościelnym nr: 539013 1013 2600 0912  2000  0010 na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj.  do dnia 30.03.2012 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby  prawne, jeśli wpłacą wymagane wadium  w wyznaczonym wyżej terminie .
Wadium wpłacone przez oferenta , który przetarg wygrał zostanie zaliczone  na poczet ceny  nabycia , zaś pozostałym  uczestnikom  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy  w Szczawinie Kościelnym w razie uchylenia się  uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna –sprzedaży.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
Granice działki nie będą wznawiane na koszt Urzędu Gminy.
Wylicytowaną należność za nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić przelewem na wymienione wyżej konto Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy kupna  -sprzedaży  najpóźniej  w dniu spisania aktu notarialnego.
Szczegółowe    informacje o nieruchomości   można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  w Szczawinie Kościelnym / pokój nr 11 / lub telefonicznie – tel. (24) 235 13 72 / wew.36/.ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 02.03.2012 14:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1854

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował