menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2008-04-18 11:18:59

Zamówienia PubliczneZamówienia publiczne


Regulację prawną w Polsce w zakresie gospodarowania majątkiem publicznym zapewnia ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)
Przez pojęcie zamówienia publicznego należy rozumieć zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub wykonanie usług, które są opłacane w całości lub części ze środków publicznych. Ustawa w sposób szczegółowy określa zakres regulacji i wskazuje podmioty, które są zobowiązane do jej stosowania oraz sytuacje, w których przepisy omawianej ustawy nie będą miały zastosowania.


Informacje o artykule

Autor: Urząd gminy
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 18.04.2008 10:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31911

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował