menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-04-25 15:04:52

Zapytanie ofertowe


Przedmiot zamówienia: Zakup kompletnych strojów ludowych regionu Łowicz dla Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny

Szczawin Kościelny dn. 24.04.2012 r.

Zamawiający :

 Gmina Szczawin Kościelny

Ul. Jana Pawła II 10

09-550 Szczawin Kościelny

Tel. 24 235 13 72

Fax  24 235 13 66

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

/w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429)

 Przedmiot  zamówienia:

Zakup kompletnych strojów ludowych regionu Łowicz  dla Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Szczawin Kościelny

Ul. Jana Pawła II 10

09-550 Szczawin Kościelny.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 14.000 EURO.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  zakup 12 kompletów damskich strojów ludowych regionu Łowicz dla dziewcząt  w rozmiarach od 130- 160 cm

W skład kompletnego stroju damskiego wchodzą następujące elementy:

• Zapaska i kiecka wykonane z tkaniny wełnianej pasiastej, zdobione pasmanterią i aksamitką z haftem maszynowym-motyw kwiatów, stanik aksamitny zdobiony haftem

• Koszula „bielonka” z haftem koronkowym na rękawach i kołnierzyku, mankiety z koronki bawełnianej

• Halka z koronką

• Chustka „szalinówka” z frędzlami wiązanymi ręcznie

• Korale czerwone (3 sznury).

• Buty (trzewiki) czarne ze skóry.

Oraz zakupu 10 kompletnych strojów męskich dla chłopców  w rozmiarach 130- -175

W skład męskiego kompletu stroju wchodzi:

• Leibik z fabrycznego czarnego sukna z marszczeniem z tyłu z czerwonymi obszyciami na brzegach i patkach

• Portki z tkaniny wełnianej pasiastej

• Pas wełniany tkany

• Bielonka” – koszula zdobiona haftem na mankietach i stójce

• Kapelusz zdobiny atakiem z haftem koralikowym i kwiatami

• Buty

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Czerwiec – sierpień 2012

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • Przygotowana oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczęć firmową oferenta, powinna zawierać co najmniej:  nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu, wartość oferty netto oraz brutto, termin ważności oferty,  warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy. Oferta powinna być podpisana przez oferenta.
  • Przygotowana oferta powinna zawierać zdjęcia bądź inne materiały pozwalające Zamawiającemu na weryfikacje  2 kryterium oceny ofert.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty
  • Ofertę należy przesłać do zamawiającego za pomocą poczty tradycyjnej   lub kurierskiej na adres : Gmina Szczawin Kościelny ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny, bądź osobiście Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym p. nr 1 z dopiskiem „Oferta dotycząca zakupu strojów ludowych regionu Łowicz”
  • Oferty należy składać do dnia 8 maja 2012 r.

§  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 1. Kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

1. Cena – 60%

2. Zdobnictwo, fason i kolorystyka zgodne ze strojami będącymi w posiadaniu Zamawiającego- 40 %

(W załączeniu zapytania zdjęcia strojów będących w posiadaniu zamawiającego w postaci pliku JPG)

·         Ocena ofert  rozpocznie się w dn. 9 maja.

·         O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni  za pośrednictwem strony internetowej www.bip.szczawin.pl

 

8.    Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia:

·         Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki zamówienia

·         Z wyłonionym wykonawcą zostaną również uzgodnione szczegółowe wymiary poszczególnych strojów.

 

9.    Dodatkowe informacje

·         Zapytanie ofertowe zostanie wywieszona na stronie internetowej: www.bip.szczawin.pl

·         Osoba do kontaktów roboczych w sprawie przedmiotowego zamówienia: Ewa Chodorowska, 24 235 13 72.


Załączniki:

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacje o artykule

Autor: Ewa Chodorowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 25.04.2012 15:04
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2012 15:20
Liczba wyświetleń: 2598

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Umowa_stroje wzór.rtf Wzór umowy 2012-04-25 15:06:21 Chodorowska Ewa
załącznik OFERTA wzór STROJE.doc wzór oferty 2012-04-25 15:11:28 Chodorowska Ewa
załącznik zapytanie ofertowe.zip Zapytanie ofertowe 2012-04-25 15:21:30 Chodorowska Ewa
załącznik strój męski1.jpg strój męski zdjęcie 2012-04-25 15:41:39 Chodorowska Ewa
załącznik kapelusz 2.jpg kapelusz męski 2012-04-25 15:42:03 Chodorowska Ewa
załącznik komplet damski.jpg Zdjęcia strój damski 2012-04-25 15:44:06 Chodorowska Ewa
załącznik koszula + halka 2.jpg Zdjęcia strój damski 2012-04-25 15:45:01 Chodorowska Ewa
załącznik kiecka + zapaska tył.jpg Zdjęcia strój damski 2012-04-25 15:46:03 Chodorowska Ewa
załącznik kiecka + zapaska przód.jpg Zdjęcia strój damski 2012-04-25 15:46:46 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zapytanie ofertowe- Zakup 25.04.2012 15:04 Ewa Chodorowska