menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-06-18 11:56:58

Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty- BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPOROWYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012


Szczawin Kościelny, dnia 18.06.2012r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

„BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPOROWYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012  W M. SZCZAWIN KOŚCIELNY, GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY”

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 4;

„HYDROPOL” Sp. z o.o. . ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono cztery oferty, z których Wykonawca oferty Nr 4 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 997.858,90 zł

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

POLCOURT S.A. ul. Generała Zajączka 11 lok C7, 01-510 Warszawa

 

80,59

 

2

PANORAMA II Sp. z o.o. 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73

82,05

 

3

„BUDROX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zagospodarowania Terenów Zielonych,

    Sp. z o.o. , ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin

 

86,31

 

4

„HYDROPOL” Sp. z o.o.  ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin

100,00

 

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 18.06.2012 11:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1975

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował