menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-07-11 12:47:42

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRĘBKI


Szczawin Kościelny, dnia 11.07.2012r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;
 
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRĘBKI

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;
Oferta nr 1;
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe GOSPIN, 09-550 Gostynin, ul. Płocka 46
Uzasadnienie wyboru oferty:
W postępowaniu złożono dwie oferty, z których Wykonawca oferty Nr 1 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.
Cena wybranej oferty; 116.727,00 zł
Oferta uzyskała 10 pkt. na 10 pkt. możliwych do uzyskania.                                                                             

2. Oferty złożone w postępowaniu
Nr oferty    Nazwa wykonawcy i adres    Liczba punktów

1    Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe GOSPIN, 09-550 Gostynin, ul. Płocka 46    10,00

2    Firma „HERDIS” Budownictwo-Handel-Usługi-Transport , Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich25B/11
    9,8


3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.
4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 11.07.2012 11:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1451

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wybór oferty sala.docx Wybór najkorzystaniejszej oferty 2012-07-11 12:49:49 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował