menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-09-25 08:57:23

Wyjaśnienia do SIWZ na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska”


 

SIWZ

 

Wyjaśnienia do SIWZ na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska

 

Szczawin Kościelny, dn. 24.09.2012 r.

MG.271.5.2012

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Gmina Szczawin Kościelny informuje, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska wpłynęły zapytania  oferentów.
Treść pytań wraz z odpowiedziami stanowią załącznik do niniejszego pisma.Odpowiedzialny(a): Teresa Rutkowska

 


modyfikacja siwz

W Y J A Ś N I E N I E

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 345770 – 2012 data zamieszczenia: 13.09.2012

Zamawiający tj. Gmina Szczawin Kościelny udziela odpowiedzi do treści siwz zgodnie z następującymi pytaniami.

1.      Projekt budowlany dotyczy wykonania drogi o długości 0,834 km, natomiast wg SIWZ jest do wykonania 0,700 km. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie przebudowy drogi na odcinku 0,700 km.

Odpowiedź

           

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie przebudowy drogi na odcinku

0,700 km zgodnie z przedmiarem robót i SIZW.

 

2.      Zgodnie z projektem budowlanym szerokość jezdni wynosi 3,5 m, natomiast wg przedmiaru robót 3,0 m. Prosimy o wyjaśnienie, jakiej szerokości jezdnię należy wykonać.

Odpowiedź

      

Szerokość jezdni należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót tj. 3,0 m.

 

3.      Prosimy o zamieszczenie informacji dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej gr. 5 cm i wyrównania podbudowy tłuczniem kamiennym.

Odpowiedź

Warstwę ścieralną o gr. 5 cm należy wykonać z masy bitumicznej AC11S, wyrównanie tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm

4.        Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wykonanie warstwy wiążącej i poboczy.

Odpowiedź

W zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wykonanie warstwy wiążącej i poboczy.

 

 

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Szczawin Kościelny

Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Teresa Rutkowska

 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 25.09.2012 07:57
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2012 12:33
Liczba wyświetleń: 1058

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wyjaśnienia do SIWZ na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska” 25.09.2012 07:57 Ewa Chodorowska