menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-09-25 08:59:30

Wyjaśnienia do SIWZ na „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Gołas”Wyjaśnienia do SIWZ na Przebudowa drogi gminnej przez wieś Gołas

 

Szczawin Kościelny, dn. 24.09.2012 r.

MG.271.6.2012

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Gmina Szczawin Kościelny informuje, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Gołas wpłynęły zapytania  oferentów.
Treść pytań wraz z odpowiedziami stanowią załącznik do niniejszego pisma.Odpowiedzialny(a): Teresa Rutkowska

 


modyfikacja siwz

W Y J A Ś N I E N I E

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej przez wieś Gołas ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 345984 – 2012 data zamieszczenia: 13.09.2012

Zamawiający tj. Gmina Szczawin Kościelny udziela odpowiedzi do treści siwz zgodnie z następującymi pytaniami.

1.      Zgodnie z projektem budowlanym należy zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT kabel telefoniczny przechodzący pod drogą. Nie ma tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy zabezpieczenie kabla rurami ochronnymi wchodzi w zakres niniejszego postępowania. W przypadku konieczności wykonania w/w zabezpieczenia prosimy o podanie ilości mb rurociągu do zabezpieczenia.

Odpowiedź

           

Zabezpieczenie kabla rurami ochronnymi nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Roboty niniejsze zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.

 

2.      Prosimy o zamieszczenie informacji dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej gr. 5 cm i wyrównania podbudowy tłuczniem kamiennym.

 

Odpowiedź          

Warstwę wiążącą o gr. 5 cm należy wykonać z masy bitumicznej AC16W, wyrównanie tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm .

3.        Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wykonanie poboczy.

Odpowiedź

W zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wykonanie warstwy  poboczy.

 

 

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Szczawin Kościelny

Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Teresa Rutkowska

 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 25.09.2012 07:59
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2012 12:33
Liczba wyświetleń: 1100

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wyjaśnienia do SIWZ na „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Gołas” 25.09.2012 07:59 Ewa Chodorowska