menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-10-19 13:33:45

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przebudowa Drogi gminnej w miejscowości Helenów”


Szczawin Kościelny, dnia 19.10.2012r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Przebudowa Drogi gminnej w miejscowości Helenów

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 1;

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, z których Wykonawca oferty Nr 1 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą wymogą zamawiającego.

Cena wybranej oferty; 119.972,05

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

 

 

10

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94, ust. 2 , pkt 1, lit. a - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 19.10.2012 13:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1707

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował