menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-12-20 14:00:15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa artykułów żywnościowej


Szczawin Kościelny, dnia 20.12.2012r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 2;

Hurtownia Lodów i Mrożonek „ANAPOL” Hurt-Detal

ul. Przemysłowa 4

09-500 Gostynin

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, z których Wykonawca oferty Nr 2 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 89.210,00

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

„TOMEX” Tomasz Janicki

ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

 

 

99,64

2

Hurtownia Lodów i Mrożonek „ANAPOL” Hurt-Detal

ul. Przemysłowa 4

09-500 Gostynin

 

100

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94, ust. 1 , pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 20.12.2012 13:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1172

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował