menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-12-20 14:01:11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa oleju opałaowego


Szczawin Kościelny, dnia 20.12.2012r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2013 dla Gminy Szczawin Kościelny

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 1;

Firma Handlowo – Usługowa TRANZMEX – Zbigniew Kowalski

ul. Spółdzielcza 5

09-550 Szczawin Kościelny

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, z których Wykonawca oferty Nr 1 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 91.578,25

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Firma Handlowo – Usługowa TRANZMEX – Zbigniew Kowalski

ul. Spółdzielcza 5

09-550 Szczawin Kościelny

 

 

100,00

2

Transport – Handel Janusz Wojda

ul. Podgórna 21

99-400 Łowicz

 

99,46

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94, ust. 1 , pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 20.12.2012 13:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1324

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował