menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-12-20 14:03:52

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW


Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

piątek, 20 stycznia 2012

W dniu 20.12.2012r. zostały wysłane drogą pocztową oraz faksem informacja odnośnie uzupełnienia dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania nr MG 271/15/2012 „Dostawa opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym" Numer ogłoszenia: 504994 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

Poniżej zamieszczamy pismo jakie zostało wysłane do Wykonawcy uczestniczących w postępowaniu przetargowym:

MG/271/15/2012

Szczawin Kościelny,  dnia, 20.12.2012r.

 

 

Gmina Szczawin Kościelny

ul. Jana Pawła II Nr 10, 09-550 Szczawin Kościelny

tel./fax: 24 235 1366

e-mail: gmina@szczawin.pl

PHU DAWID DUDZIŃSKI

Huta Partacka 15,

96-330 Puszcza Mariańska

 

 

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW

 

Zawiadamiam, że podczas oceny Państwa oferty złożonej w postępowaniu MG.271.15.2012

Dostawa opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym" " Numer ogłoszenia: 504994 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
 stwierdzono braki dokumentów, jakie Zamawiający żądał w postępowaniu w czynności dotyczącej warunków udziału o udzielenie zamówienia publicznego oraz kryteriów ich spełnienia.

 

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie następujących dokumentów:

1) Brak podpisu na pełnomocnictwie przez udzielającego Pełnomocnictwa

2) brak jest aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Uprzejmie proszę o przekazanie dokumentów na adres wskazany powyżej w formie faxu w terminie

do dnia 24.12.2012r. do godziny 10:00. Jednocześnie proszę o przesłanie wskazanego dokumentu

drogą listową celem dołączenia do dokumentacji przetargowej.

Podstawa prawna art. 26 pkt. 3 – Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

759, z późn. zm.)

Teresa Rutkowska- Przewodniczący Komisji Przetargowej

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 20.12.2012 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1422

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował