menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-03-12 12:22:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 3;

Bank Spółdzielczy w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1

09-530 Gąbin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono trzy oferty, z których Wykonawca oferty Nr 3 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 304.682,41 zł

Oferta uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Warszawie,

 01-192 Warszawa, ul. Leszno 14

 

 

 

94,59

2

Getin Noble Bank S.A. Centrala , 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39

 

 

83,38

 

3

Bank Spółdzielczy w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1

09-530 Gąbin

 

100,00

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt. 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 12.03.2013 11:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1272

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował