menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-03-15 13:39:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 1;

TOMEX – Tomasz Janicki

ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, z których Wykonawca oferty Nr 1 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 77.294,40 zł

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

TOMEX – Tomasz Janicki

ul. Płocka 25

09-500 Gostynin

 

 

 

100

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.


4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94, ust. 2 , pkt 1, lit. a - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 15.03.2013 12:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1319

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wybór oferty żywność 2013.docx Ogłoszenie o wyborze oferty 2013-03-15 13:40:33 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował