menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-06-24 08:05:50

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


URZĄD GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Szczawin Kościelny dnia 15.05.2013 r.

MG.6220.2.2013

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196o r. K.P.A.(t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm).

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym zawiadamia, ze  w dniu 15.05.2013 r.  zostało wydane  Postanowienie nr  MG.6220.2.2013 z dnia 15.05.2013r. o nałożeniu obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , dla planowanej budowy elektrowni wiatrowej ENERCON E-53 o mocy 800 KW  wraz z urządzeniami do przesyłu energii zlokalizowanej na terenie działek  nr ew. 3 i 22/2, położonych  we wsi Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny .

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie   Kościelnym , w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w godzinach pracy Urzędu .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Szczawin Kościelny oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu .  


Informacje o artykule

Autor: Jolanta Jabłońska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 24.06.2013 07:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1208

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował