menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

Artykuł archiwalny

drukuj

2008-04-11 13:37:25

Sekretarz
Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny
p.o Teresa Rutkowska


 
(0-24) 235-13-72 wew.22
 
(0-24) 235-13-66
 
Pokój Nr 9Do obowiązków sekretarza gminy należą w szczególności:


   1. organizowanie wykonania czynności związanych z działalnością urzędu.
   2. organizowanie wykonania czynności związanych z funkcjonowaniem organów gminy.
   3. usprawnienie organizacji i techniki pracy urzędu.
   4. troska o należytą kulturę pracy i sprawność załatwiania spraw powierzonych urzędowi.
   5. wnioskowanie oraz przedkładanie wójtowi propozycji wynagrodzenia pracowników urzędu i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz podziału nagród.
   6. zarząd oraz ochrona i oszczędne gospodarowanie mieniem urzędu.
   7. dbałość o zaopatrzenie materiałowe urzędu oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków socjalnych.
   8. terminową sprawozdawczość.
   9. dbałość o estetykę pomieszczeń urzędu i jego otoczenia.
  10. opracowanie planu urlopów pracowników, nadzór nad jego przestrzeganiem oraz ich udzielenie.
  11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
  12. wykonywanie innych czynności określonych w statucie gminy lub powierzonych przez wójta niezastrzeżonych przez ustawy i statut gminy.
  13. szczegółowe zadania sekretarza gminy wójt może określić w drodze zarządzenia.
  14. sekretarz gminy jest upoważniony do podejmowania decyzji administracyjnych, ich podpisywania, także zaświadczeń innej korespondencji za wyjątkiem spraw USC.Informacje o artykule

Autor: urzad gminy
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 11.04.2008 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2010 21:28
Liczba wyświetleń: 3569

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Sekretarz 15.04.2008 09:40 Ewa Chodorowska
2 Sekretarz 11.04.2008 13:38 Ewa Chodorowska
3 Sekretarz 11.04.2008 13:37 Ewa Chodorowska