menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-08-20 11:21:51

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRĘBKACH”
Szczawin Kościelny, dnia 20.08.2013r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRĘBKACH”

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 1;

ELBUD Przedsiębiorstwo Inżynieryjne,

ul. Targowa 1,

09-500 Gostynin

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono sześć ofert, z których Wykonawca oferty Nr 2 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 125.084,57 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

1

ELBUD Przedsiębiorstwo Inżynieryjne, ul. Targowa 1, 09-500 Gostynin

10,00

 

2

Zakład Remontowo – Budowlany Józef Melka, ul. Wiosenna 49, 99-300 Kutno

 

8,53

 

3

Zakład Budowlany „DEDAL”, Hieronim Tomczyk,

09-414 Brudzeń Duży, Sobowo 7B

 

6,44

4

Firma „HERDIS” Budownictwo – Handel – Usługi ,

ul. Legionów Polskich 25b/11, 09-500 Gostynin 

8,37

5

P.P.H.U. Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Chorążek,

ul. Wojska Polskiego 6/3, 09-500 Gostynin

6,74

6

Zakład Remontowo – Budowlany Artur Cieśliński,

ul. Kutnowska 44, 09-500 Gostynin      

9,25

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 20.08.2013 11:21
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2013 11:23
Liczba wyświetleń: 1782

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRĘBKACH” 20.08.2013 11:22 Ewa Chodorowska
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRĘBKACH” 20.08.2013 11:21 Ewa Chodorowska