menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-09-05 11:25:44

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego


Szczawin Kościelny, dnia 05.09.2013r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 1;

Bank Spółdzielczy w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1

09-530 Gąbin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, w której Wykonawca oferty Nr 1 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 130.320,83  zł

Oferta uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

1

Bank Spółdzielczy w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1

09-530 Gąbin

 

 

100,00

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono oferentów.

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94, ust. 2 , pkt. 1, lit. a - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 


 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 05.09.2013 11:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1659

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował