menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-09-06 13:44:24

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia


Szczawin Kościelny, dn. 06.09.2013r.

 

Nr postępowania MG.271.5.2013

Postępowanie o zamówienie publiczne na BUDOWĘ PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TRĘBKACH
 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Gmina Szczawin Kościelny, działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

BUDOWĘ PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TRĘBKACH

Numer ogłoszenia: 336754 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013 

Postępowanie zostaje unieważnione:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie: wartość oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę kosztorysu inwestorskiego oraz kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 06.09.2013 12:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 874

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował