menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-09-20 13:13:00

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW


„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700"

MG/271/9/2013

Szczawin Kościelny,  dnia, 20.09.2013r.

 

 

Gmina Szczawin Kościelny

ul. Jana Pawła II Nr 10, 09-550 Szczawin Kościelny

tel./fax: 24 235 1366 wew. 23

e-mail: gmina@szczawin.pl

 

Firma „HERDIS”

Budownictwo – Handel – Usługi

ul. Legionów Polskich 25b/11

09-500 Gostynin

 

 

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW

 

Zawiadamiam, że podczas oceny Państwa oferty złożonej w postępowaniu MG.271.9.2013

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700"  

Numer ogłoszenia: 360354 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

 stwierdzono braki dokumentów, jakich Zamawiający żądał w postępowaniu przetargowym

 

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie następujących dokumentów:

1) Określenie wartości robót nawierzchniowych i instalacyjnych realizowanych w ramach zadań złożonych, stosownie do uwagi zamieszczonej w załączniku Nr 4,

2) Przedłożenie dokumentów brakujacych, potwierdzajacych spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie wymaganego doswiadczenia zawodowego,

3) Zobowiązanie kierownika robót instalacyjnych do podjecia deklarowanej funkcji na rzecz wykonawcy, składajacego ofertę.

 

Uprzejmie proszę o przekazanie dokumentów na adres wskazany powyżej w formie faxu w terminie

do dnia 24.09.2013r. do godziny 10:00. Jednocześnie proszę o przesłanie wskazanego dokumentu

drogą listową celem dołączenia do dokumentacji przetargowej.

Podstawa prawna art. 26 pkt. 3 – Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

759, z późn. zm.)

Proszę o potwierzenie otrzymania faxu.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 20.09.2013 13:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1700

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował